Menu lewe

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Pliki do pobrania

 1. I WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU, DRÓG
 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy (wniosek tylko do wglądu)
 2. Rejestracja czasowa pojazdu (na wniosek właściciela)
 3. Rejestracja pojazdu nowego i zarejestrowanego na terytorium RP
 4. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
 5. Rejestracja pojazdu marki SAM przyczepa lekka do 750kg
 6. Zgłoszenie sprzedaży pojazdu
 7. Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu zniszczenia, braku możliwości dalszych wpisow, z powodu zmiany nazwiska lub zmiany adresu
 8. Wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję
 9. Wniosek w przypadku utraty, kradzieży tablic rejestracyjch
 10. Wniosek o naniesienie adnotacji hak/gaz
 11. Anulowanie adnotacji o zastawie w dowodzie rejestracyjnym
 12. Wniosek o wtórnik znaków legalizacyjnych
 13. Wniosek o wtórnik nalepki kontrolnej
 1. II WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
 1. Pozwolenie na budowę
 2. Pozwolenie na rozbiórkę
 3. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzeczy innej
 4. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 5. Zgłoszenie przystąpienia do budowy lub wykonania robót budowlanych
 6. Zgloszenie przystąpienia do rozbiórki lub wykonania robót rozbiórkowych
 7. Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu
 8. Wglad do prowadzonych spraw oraz wydanie uwierzytelnionych kopii dokumentow w posiadaniu wydzialu UA
 9. Wnioski różne
 10. Rejestracja i wydanie dziennika budowy
 11. Oświadcznei o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością  na cele budowlane
 12. Informacja uzupełniająca
 13. Zgłoszenieu budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

III WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

 1. Wniosek o wydanie karty wędkarskiej

 

IV WYDZIAŁ ŚRODOWISKA, ROLNICTWA i LEŚNICTWA

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie, hodowanie, utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców
 2. Wniosek o zgłoszenie jednostki pływającej
 3. Wniosek o usunięcie drzewa
 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na przetrzymywanie zwierzęcia łownego

 

V WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

 

Udostępnianie materiałów pzgik

 1. EGiB - wniosek o wydanie wypisu i wyrysu

 2. P1 - udostępnienie zbiorów danych baz danych EGiB

 3. P2 - udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień EGiB

 4. P3 - udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej

 5. P4 - udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości

 6. P5 - udostępnienie zbiorów danych GESUT

 7. P6 - udostępnienie zbiorów danych BDSOG

 8. P7 - udostępnienie zbiorów danych BDOT500

 9. P8 - udostępnienie innych materiałów

 10. P - wniosek o udostępnienie materiałów zasobu

 

Uwierzytelnianie dokumentów geodezyjnych

 1. Zał.1 WZÓR WNIOSKU O UWIERZYTELNIENIE

Zgłaszanie prac geodezyjnych

 1. ZG - zał.1 rodzaje prac geodezyjnych
 2. ZG - zał.2 cele prac geodezyjnych
 3. ZG - zał.3 rodzaje materiałów zasobu
 4. ZG - zgłoszenie prac geodezyjnych

 

 1. Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków, zgłoszenie zmian danych
 2. Wniosek o przyjęcie dokumentacji technicznej do zasobu geodezyjnego
 3. Wniosek o uzgodnienie przebiegu sieci uzbrojenia terenu
 4. Wniosek o zatwierdzenie ponownej klasyfikacji gruntów
 5. Pełnomocnictwo
 6. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji gruntów i budynków
 7. Wniosek o przyjęcie operatu do zasobu
 8. Arkusz danych ewidencyjnych budynków
 9. Arkusz danych ewidencyjnych budynków

 

VI WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

 

 1. Wniosek o wydanie zgody na wykreślenie zakazu sprzedaży, dzielenia nieruchomości
 2. Wniosek o przyznanie na własność działki siedliskowej
 3. Wniosek o przyznanie działki dożywotniej zstępnym
 4. Wniosek o przyznanie działki dożywotniej
 5. Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
 6. Oświadczenie o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej

 

 

VII WYDZIAŁ EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH

 1. Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 2. Wniosek o dofinansowanie kształcenia do opłat za kształcenie nauczycieli
zapisz jako pdfwydrukujikona koperty
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 11
odwiedziny: 10509341

Informacja o finansowaniu projektu