Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Remonty dróg

Piątek, 31 maj 2019

Już w marcu Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych przystąpili do procedur, w wyniku których rozpoczęły się remonty dróg w powiecie wołowskim. Łączna kwota jaka została przekazana na remonty to ponad 950 tys. zł. Ponadto, podczas ostatniej Sesji Rady Powiatu Wołowskiego, na wniosek wicestarosty Michała Gołębia, przeznaczono dodatkowe 150 tysięcy zł na prace drogowe.


Obecnie trwają remonty masą bitumiczną - na gorąco, które według harmonogramu powinny zakończyć się do 30.06.2019 r. ZDP jest również w trakcie wyboru Wykonawcy dla zadania „Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich grysami i emulsją przy użyciu Patchera".

 

Harmonogram prac przy użyciu grysów i emulsji zakłada remonty dróg na odcinkach:

nr drogi

odcinek

1114D
1324D

Lubiel - Pełczyn
Turzany - Aleksandrowice

1277D
1115D
1272D
1276D

Wińsko - Pełczyn
droga Krajowa nr 36  (Piskorzyna) - gr. powiatu
droga Krajowa nr 36 - Grzeszyn
droga Krajowa nr 36 - Słup

1113D

gr. powiatu  - Smogorzów Wielki

1099D
1271D

Piskorze - Wińsko
Wrzeszów - Łazy

1275D
1278D
1281D

Wińsko - Pełczyn
droga wojewódzka nr 340 - Orzeszków
droga wojewódzka nr 340 - Boraszyn - Tarchalice

1274D

Wińsko - Białawy Wielkie

1353D
1288D

Godzięcin - granica powiatu
droga 1353D m. Godzięcin - teren zabudowany m. Godzięcin

1284D
1287D

Wołów - Gródek
droga woj. nr 340  (Wołów) - Uskorz Wielki

1291D
1295D
1290D

droga woj. nr 338 - Stobno - Naborów - Brzeg Dolny
droga powiatowa nr 1291D (Stobno) - Pogalewo Wlk.
droga powiatowa nr 1289D -Piotroniowice - Łososiowice - droga powiatowa nr 1289D

1286D

Wołów - Lubiąż

1280D
1352D

Pierusza - Pawłoszewo
Pawłoszewo - granica powiatu ( Ligota Strupińska)

1283D

Stary Wołów - Rudno

 

Do tego przetargu zgłosiło się 5 wykonawców. Otwarcie ofert nastąpiło 24 kwietnia br. Niestety Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w rankingu, w terminie 5 dni od wezwania, nie złożył wymaganych dokumentów, co, zgodnie z procedurami, spowodowało odrzucenie jego oferty. W związku z powyższym, komisja przetargowa zwróciła się do wykonawcy, którego oferta zajęła drugie miejsce, o uzupełnienie wymaganych dokumentów. Również i ten oferent, w terminie, nie dostarczył wymaganych dokumentów, co również spowodowało odrzucenie jego oferty. W wyniku przedłużającej się procedury Zarząd Dróg Powiatowych był zmuszony wystąpić z wnioskiem w sprawie przedłużenia terminu jej zakończenia. Komisja przetargowa zwróciła się do trzeciego oferenta o uzupełnienie dokumentacji. Termin ten upływa 3 czerwca. Na podpisanie umowy Wykonawca będzie miał 5 dni.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 15
odwiedziny: 10781731

Informacja o finansowaniu projektu