Menu lewe

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Wtorek, 02 lipiec 2019

Zarząd Powiatu Wołowskiego

ogłasza III przetarg pisemny ograniczony

 

 

 

Nieruchomość: działka gruntu nr 13, AM-42, o pow. 2,9839 ha (w tym: RIIIb-2,5360 ha, RV-0,2854 ha, ŁIV-0,1185 ha, LsIV-0,0440 ha), obręb Oborniki Śląskie, księga wieczysta nr WR1W/00010562/0, stanowiąca własność Powiatu Wołowskiego.

Tryb przetargu: III przetarg pisemny ograniczony, do którego  mogą przystąpić osoby będące rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzające powiększyć gospodarstwo rodzinne.

I przetarg pisemny ograniczony odbył się dnia 12 grudnia 2018 r.  i zakończył się wynikiem negatywnym.

II przetarg pisemny ograniczony odbył się dnia 29 marca 2019 r.  i zakończył się wynikiem negatywnym.

Przeznaczenie: R/1 – tereny rolnicze – uprawy polowe,  częściowo:  ZL/20 i ZL/21 -  tereny lasów.

Cena wywoławcza netto: 118.640,00 zł - sprzedaż zwolniona jest  z podatku VAT.

Termin i miejsce przetargu: część jawna przetargu – godz. 10:00 w dniu 21 sierpnia 2019 r., część niejawna – godz. 11:30 w dniu 21 sierpnia 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie , pok. nr 10 (parter).

Wadium: 11.864,00 zł

Ogłoszenie o przetargu zostanie opublikowane poza tym w BIP-ie  Powiatu Wołowskiego (bip.powiatwolowski.pl),  na stronie internetowej tut. Urzędu (powiatwolowski.pl), oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wołowie.

Informacje dodatkowe dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołowie, pok. 27 - II piętro lub  numerem telefonu: 71 380 59 45.

 

STAROSTA

Janusz Dziarski

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 20
odwiedziny: 10323812

Informacja o finansowaniu projektu