Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Dotacja z WFOŚiGW

Środa, 08 styczeń 2020

W 2019 r. Powiat Wołowski uzyskał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 6600,00 zł na realizację zadania: „Wykonanie dokumentacji urządzeniowej dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na obszarze Powiatu Wołowskiego”. Dotacja stanowi 59 % kosztów kwalifikowanych zadania, którego całkowity koszt wyniósł 12 002,02 zł (brutto).


Wykonawcą dokumentacji, wyłonionym w drodze zapytań ofertowych byli p. Tomasz Lisowski oraz Robert Nowakowski działający w ramach spółki cywilnej Taxus, Poznań, ul. Bukowska 114c/10.

Pracami objęto użytki leśne położone na 40 działkach w następujących obrębach ewidencyjnych:

  1. Gmina Wińsko (Aleksandrowice, Białawy Małe, Białków, Buszkowice Małe, Chwałkowice, Domanice, Iwno, Konary, Kozowo, Łazy, Moczydlnica Klasztorna, Smogorzówek, Turzany, Węglewo, Węgrzce),
  2. Gmina Wołów (Garwół, Golina, Gródek, Rataje, Uskorz Wielki, Wołów),
  3. Gmina Brzeg Dolny (Brzeg Dolny, Godzięcin, Jodłowice).

Dokumentację urządzeniową objęto 58,51 ha lasów na 40 działkach ewidencyjnych. Wyciągi z inwentaryzacji zostały przesłane właścicielom gruntów leśnych na ich adresy wskazane w ewidencji gruntów. Inwentaryzacja stanu lasu sporządzona została na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2029 r.

Informuję jednocześnie, że nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, w ramach zawartych porozumień sprawują Nadleśniczy Nadleśnictwa Wołów oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Oborniki Śląskie.

 

 

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 19
odwiedziny: 11147721

Informacja o finansowaniu projektu