Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

Środa, 18 marzec 2020

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym roku został powołany Zarządzeniem nr 38/2007 Starosty Wołowskiego z dnia 22 sierpnia 2007 r. W jego skład wchodzą: Przewodniczący – Starosta Wołowski, Zastępca – Wicestarosta, Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Wołowie, Komendant Powiatowy Policji w Wołowie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołowie oraz osoba zajmująca się Zarządzaniem Kryzysowym w Starostwie Powiatowym w Wołowie.


Informujemy, że Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego nieprzerwanie wykonuje swoje obowiązki. Ze względu na bezpieczeństwo Zespół kontaktuje się ze sobą drogą e-mailową i telefoniczną. Całodobowo pełniony jest dyżur telefoniczny. Ponadto służby straży i inspekcji są w ciągłym kontakcie ze sobą oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody i odpowiednimi pracownikami urzędów gmin naszego powiatu.

Starosta Wołowski Janusz Dziarski jako Przewodniczący Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego informuje, że w związku z zagrożeniem koronawirusem Zespół odbył dwa posiedzenia 05.02.2020 r. i 09.03.2020 r., na których omawiane były sprawy związane z zagrożeniem na terenie Powiatu Wołowskiego. W posiedzeniu uczestniczyli również członkowie Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PCC Rokita, przedstawiciele wszystkich gmin i dyrektorzy powiatowych szkół i placówek oświatowych oraz prezes PCM.

 

Wszystkie informacje dotyczące zachowania się w przypadku podejrzenia zakażenia umieszczane są na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Wołowie. Na chwilę obecną nie mamy żadnego potwierdzonego przypadku zarażenie koronawirusem na terenie powiatu. Osoby, które powróciły z zagranicy od dnia 15 marca bieżącego roku dostały nakaz przebywania w kwarantannach domowych.

 

W dniu dzisiejszym, tj. 18 marca 2020 roku do Starosty Wołowskiego wpłynął pisemny wniosek Burmistrza Gminy Wołów o powołanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem przedstawicieli gmin naszego powiatu. Jak podano na wstępie Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego został już powołany, a przedstawiciele wszystkich gmin naszego powiatu uczestniczyli w jego posiedzeniach. Samorządy powiatowy i gminny posiadają swoje odrębne kompetencje i mieszanie ich struktur może jedynie utrudnić ich sprawne działanie.

Starosta Wołowski Janusz Dziarski zwołał na 19 marca 2020 roku na godzinę 12:00 następne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz zaprosił do udziału, jak na każde poprzednie posiedzenie, przedstawicieli gmin Powiatu Wołowskiego.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 65
odwiedziny: 10787164

Informacja o finansowaniu projektu