Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Pozytywny finał negocjacji

Czwartek, 08 sierpien 2019

Z inicjatywy Starosty Wołowskiego Janusza Dziarskiego doszło w dniu  6 sierpnia 2019 r. do podpisania aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży przez Powiat Wołowski na rzecz Gminy Brzeg Dolny nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej budynki i obiekty sportowe Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w Brzegu Dolnym. Podpisanie aktu notarialnego było zwieńczeniem kilkumiesięcznych negocjacji oraz procedur związanych ze zbyciem nieruchomości przy ul. Wilczej w Brzegu Dolnym.

 

Szkoła ta wraz z końcem roku szkolnego w czerwcu 2018 roku, mimo formalnego istnienia, nie spełniała swojej funkcji, ponieważ nie było w niej uczniów, ani nauczycieli. Społeczność dolnobrzeska chciała reaktywacji liceum, a władze samorządowe Gminy Brzeg Dolny deklarowały chęć jego prowadzenia. Janusz Dziarski po objęciu funkcji Starosty Wołowskiego, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, podjął wraz z Zarządem Powiatu Wołowskiego rozmowy zmierzające do przekazania budynku oraz prowadzenia szkoły przez Gminę Brzeg Dolny. W styczniu 2019 roku miało miejsce pierwsze spotkanie pomiędzy władzami Brzegu Dolnego z Burmistrzem Pawłem Pirkiem na czele,  a Zarządem Powiatu Wołowskiego pod przewodnictwem Starosty Wołowskiego. Po kilku spotkaniach udało się osiągnąć kompromis co do warunków sprzedaży obiektów oraz przekazania Brzegowi Dolnemu zadania prowadzenia liceum. Aktywną rolę w prowadzeniu negocjacji odegrał radny Kamil Jeżyna z Brzegu Dolnego.

 

Najważniejsze decyzje podjęła Rada Powiatu Wołowskiego pod przewodnictwem Janusza Kawalca. To powiatowi radni podjęli uchwały o przekazaniu zadania prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego oraz o sprzedaży nieruchomości Gminie Brzeg Dolny. I to te uchwały zadecydowały o możliwości zakończenia kilkuletniego sporu na tle istnienia liceum w Brzegu Dolnym.

 

Należy przypomnieć, że obiekt ten powstał na początku lat 90. Inwestorem była Gmina Brzeg Dolny. Połowa środków została wyasygnowana z budżetu państwa. Powstanie samorządu powiatowego w 1999 roku spowodowało, że szkoły ponadgimnazjalne zostały przekazane powiatom.

Dzięki współpracy samorządów, z początkiem września szkoła z nowymi perspektywami rozpocznie edukację młodzieży.

 

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 11
odwiedziny: 10878081

Informacja o finansowaniu projektu