Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW W WYDZIALE KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

Środa, 18 marzec 2020

Wszystkie sprawy realizowane przez Wydział Komunikacji i Transportu będą możliwe do załatwienia od dnia 16 marca 2020r. wyłącznie za pośrednictwem poczty lub usług kurierskich, w przesyłkach przekazywanych na adres Starostwa Powiatowego w Wołowie
(pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów).

 

Wszelkie formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej www.powiatwolowski.pl zakładka „formularze do pobrania”, jak również będą przesyłane drogą mailową po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

W składanych wnioskach prosimy o wpisanie numeru telefonu lub adresu
e-mail, co pozwoli na przyspieszenie procedur w przypadku wątpliwości lub konieczności uzupełnienia wniosku.

Informacja telefoniczna dostępna jest pod nr tel.:

 

71 380 5929 / 380 5928rejestracja pojazdów

 

71 380 5930 - uprawnienia do kierowania

 

71 380 5928 - transport, organizacja ruchu

 

Ponadto zachęcamy do kontaktu e-mail: komunikacja@powiatwolowski.pl oraz korzystania z platformy ePUAP

 

 

Mając na uwadze, że zdrowie i życie naszych Klientów oraz pracowników stanowi wartość nadrzędną informujemy, że stosując wykładnię art. 189a § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, niewywiązanie się z obowiązku rejestracji pojazdu w terminie 30 dni będzie traktowane jako zaistnienie siły wyższej, a w związku z tym organ nie będzie nakładał w chwili obecnej kar administracyjnych za niewywiązanie się z obowiązku rejestracji pojazdu.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 10
odwiedziny: 10786974

Informacja o finansowaniu projektu