Menu lewe

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Poniedziałek, 21 maja 2018

20 lat temu, 5 czerwca 1998 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił pakiet ustaw inicjujących II etap reform administracyjnych i ustrojowych państwa. Ustawą o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa oraz o administracji rządowej...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł

Piątek, 18 maja 2018

17 maja 2018 r. Zarząd Powiatu Wołowskiego rozstrzygnał I konkurs ofert z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i sportu.  
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł

Piątek, 18 maja 2018

Informujemy, że na drogach powiatowych na terenie powiatu wołowskiego trwają prace związane z koszenie pasów drogowych (poboczy, skarp rowów i przeciwskarp).   Wykonanie przedmiotowych prac przyczyni się do poprawy widoczności i estetyki dróg.  
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł

wszystkie

Pozostale informacje

Piątek, 18 maja 2018
Informujemy, że trwają prace przy drodze wojewódzkiej nr 340 w m. Boraszyn polegające na renowacji rowu oraz zjazdów.   Roboty będą prowadzone na odcinku około 400 m, apelujemy uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie się do znaków drogowych.  
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 18 maja 2018
Sprzątanie poboczy i rowów Trwają prace na drogach powiatowych, polegające na oczyszczaniu rowów i poboczy z kamieni i śmieci, prace wykonywane są przed koszeniem pasów drogowych.         Elementy odblaskowe - droga powiatowa nr 1114D W ramach poprawy biezpieczeństwa...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 18 maja 2018
Trwają prace na drodze powiatowej nr 1287D na odcinku od Wołowa (ul. Uskorska) do Uskorza Wielkiego w ramach zadania pn."Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego: droga powiatowa Nr 1287 D, Wołów ul. Uskorska do Uskorza Wielkiego".   Planowane jest wykonanie ciągu pieszo-rowerowego...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 17 maja 2018
Dziś, 17 maja w godzinach przedpołudniowych w Zamku Piastowskim w Wołowie pracownik Starostwa Powiatowego zauważył walizkę pozostawioną w hallu przy Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg. Żaden z interesantów nie zgłosił zagubienia tego przedmiotu. Mimo podjętych prób...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 16 maja 2018
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 15 maja 2018
Starosta Wołowski posiada na sprzedaż w bardzo atrakcyjnej cenie nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalno-gospodarczym oraz budynkami gospodarczymi, zlokalizowaną w Krzydlinie Małej, gm. Wołów.Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa, położona jest...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 16 maja 2018
  12 maja na terenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie odbył się piknik integracyjny z okazji 40-lecia istnienia Domu Dziecka. Wcześniej od 1 kwietnia 1978 roku Dom Dziecka mieścił się w XVIII wiecznym Pałacu w Godzięcinie, a od 5 lat...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 16 maja 2018
W dniach 27-28 kwietnia w ramach Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie realizowanych w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie w roku akademickim 2017/2018 odbyły się fakultatywne zajęcia obejmujące specjalistyczne...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Poniedziałek, 14 maja 2018
Zgodnie z zarządzeniem nr 1/2018 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia dni dodatkowo wolnych od pracy w 2018 r. informujemy, że dnia 1 czerwca 2018 r. Centrum jest nieczynne.
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 10 maja 2018
„DZIECKO Z AUTYZMEM W EDUKACJI” było hasłem przewodnim Powiatowej Sieci Współpracy i Samokształcenia, która została zorganizowana przez pracowników Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Brzegu Dolnym dnia 20 kwietnia 2018r. w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 08 maja 2018
Starosta Wołowski działając na podstawie art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, z późn. zm.), oraz §3, §4, §6 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 04 maja 2018
Zarząd Powiatu Wołowskiego zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 50 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej. Wykaz...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 02 maja 2018
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji: Ø rodziny zastępczej niezawodowej, Ø rodziny zastępczej zawodowej, Ø rodziny zawodowej specjalistycznej, Ø rodzinnego domu dziecka dla...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 27 kwietnia 2018
Starosta Wołowski Maciej Nejman gościł Marcina Sokołowskiego, dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu. Powiat Wołowski w ostatnim czasie finansował inwestycje z udziałem dofinansowania PFRON na usuwanie...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Poniedziałek, 23 kwietnia 2018
W ramach Programu Erasmus + „Mobilność kadry nauczycielskiej” nauczycielki z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie wyjechały w terminie od 7 do 14 kwietnia 2018r do Portugalii, aby w wielokulturowej grupie szkoleniowej zdobywać wiedzę i umiejętności...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 17 kwietnia 2018
12 kwietnia w Miękini odbyło się spotkanie, podczas którego omówiony został projekt wykonania tunelu pod nasypem kolejowym w ciągu budowanej obwodnicy Miękini będącej łącznikiem między mostem na rzece Odrze w Brzegu Dolnym a drogą krajową nr 94 w miejscowości Błonie...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
zapisz się na newsletter
Newsletter

© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 70
odwiedziny: 8965521

Informacja o finansowaniu projektu