Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie

Poniedziałek, 30 lipiec 2012

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.: ”Dostawa sprzętu komputerowego”

 

Powiat Wołowski informuje, iż w ramach realizowanego projektu pn.: „Indywidualizacja nauczania szansą na lepszy rozwój” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 12 lipca 2012 r., na w/w zadanie otrzymał następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa oferenta, adres, NIP

Podsumowanie

1.

ATUT KOMPUTER Maciej Laskowski, Al. Armii Krajowej 10a/2, 50-541 Wrocław, NIP 899-107-70-01

Oferta ważna, pełna

 

 

 

Przeprowadzone postępowanie dopuszczało składanie ofert częściowych na jedną lub więcej części: A, B. Jedynym kryterium oceny była najkorzystniejsza, tj. najniższa cena (wartość brutto) każdej z wyszczególnionych części. Porównanie otrzymanych ofert przedstawia się następująco (ceny brutto w zł):

 

Oferent

Cz. A

Cz. B

ATUT KOMPUTER Maciej Laskowski, Al. Armii Krajowej 10a/2, 50-541 Wrocław

3 517,80

621,15

 

 

Nie dokonano wyboru oferenta ze względu fakt , iż wartość przedłożonej oferty zarówno w cz. A i B przekracza środki finansowe zabezpieczone w budżecie projektu.

 

 

 

Starosta

/-/ Marek Gajos

 

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 44
odwiedziny: 10901053

Informacja o finansowaniu projektu