Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Dodatkowe kompetencje wychowawcze dla nauczycieli

Poniedziałek, 15 kwiecień 2019

W dniach 12-13.04.2019r. w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie odbyła się kolejna edycja ogólnopolskiego programu edukacyjno- profilaktyczno- wychowawczego pn. „Szkoła dla Rodziców
i Wychowawców”.

 

Tematyka 10-ciu zajęć warsztatowych, które zrealizowała, z grupą  18- stu profesjonalistów, pedagogów, nauczycieli, Krystyna Adaśko - trener programu, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie, dotyczyły relacji dorosły -dziecko:

 1. Wyznaczanie granic- wyrażania oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, aby były one przez dziecko respektowane, a więc konsekwentnie i z szacunkiem dla dziecka;
 2. Rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć, w tym tzw. trudnych, w duchu poszanowania godności osobistej człowieka;
 3. Aktywnego, wspierającego słuchania;
 4. Motywowania dziecka do współdziałania, wdrażania do obowiązków szkolnych
  i domowych;
 5. Modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka
  bez stosowania jakichkolwiek form przemocy;
 6. Uwalniania dzieci od grania narzuconych ról w domu i w szkole
 7. Wspierania procesu usamodzielniania się dziecka;
 8. Budowania realnego poczucia własnej wartości poprzez dostrzeganie zarówno mocnych stron i wysiłków dziecka, jak i jego trudności i ograniczeń;
 9. Konstruktywnego rozwiązywania konfliktów;
 10. Konstruktywnej pochwały i zachęty.

 

W ramach studiów podyplomowych realizowanych w PCE i PPP w Wołowie w roku akademickim 2018/2019, 18-stu pedagogów z całej Polski uzyskało uprawnienia do prowadzenia treningu umiejętności wychowawczych, które dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Nauk Pedagogicznych w Warszawie nauczyciele, studenci kierunków pedagogicznych mieli możliwość nabycia dodatkowych kompetencji wychowawczych. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy wykorzystania nabytej wiedzy i kompetencji w budowaniu relacji dorosły – dziecko w pracy zawodowej jak również w życiu rodzinnym.

 

 

 

 

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 15
odwiedziny: 10994104

Informacja o finansowaniu projektu