Wydrukuj artykuł

Ważny egzamin

Poniedziałek, 04 maj 2009

Dzisiaj rozpoczęły się egzaminy maturalne, do których w naszym powiecie przystąpi w tym roku 550 osób – oprócz tegorocznych absolwentów, także te osoby, które nie zdały egzaminu w ubiegłych latach lub chcą poprawić swoją ocenę.

Matura, która rozpoczęła się tradycyjnie obowiązkowym egzaminem pisemnym z języka polskiego, potrwa 4 tygodnie do końca tego miesiąca. Wyników egzaminów z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej należy spodziewać się do 30 czerwca.
W większości szkół prowadzonych przez powiat uroczystości pożegnania tegorocznych maturzystów odbyły się pod koniec kwietnia, jedynie w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym zakończenie roku szkolnego także dla maturzystów odbędzie się po zakończeniu egzaminu dojrzałości.
Uroczyste apele są okazją do wyróżnienia nagrodami książkowymi absolwentów, którzy uzyskali najwyższe średnie ocen na świadectwie ukończenia klasy maturalnej (poniżej ich nazwiska), natomiast dla wszystkich maturzystów Powiat Wołowski, podobnie jak rok temu, przygotował okolicznościowe, pamiątkowe maturalne długopisy, które, jak mamy nadzieję, przyniosą wszystkim zdającym szczęście!
Najlepsi absolwenci klas maturalnych 2009