Wydrukuj artykuł

Nowy ośrodek wsparcia w powiecie

Środa, 17 luty 2010

Powiat Wołowski zyskał nowy Ośrodek Wsparcia Dziennego. W ubiegłym tygodniu odbyło się oficjalne otwarcie „Naszego Domu”, który faktycznie działa już od listopada ubiegłego roku.


„Nasz Dom” to Ośrodek Wsparcia Dziennego dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie prowadzony przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie przy ulicy Inwalidów Wojennych 26. Spóźnienie w oficjalnym otwarciu nowej placówki spowodowane było trwającymi niezbędnymi pracami remontowymi siedziby stowarzyszenia na potrzeby ośrodka.
W uroczystości, która przebiegła w bardzo ciepłym i życzliwym klimacie, uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Wołowskiego ze Starostą Maciejem Nejmanem na czele, posłowie Aleksander Marek Skorupa i Dawid Jackiewicz, przedstawiciel Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz reprezentanci różnorakich instytucji i organizacji współpracujących ze Stowarzyszeniem, a także rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych i sami podopieczni ośrodka.

Ośrodek finansowany jest z dotacji otrzymanej przez powiat z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, a prowadzony jest jako tzw. zadanie zlecone na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o pomocy społecznej. Ponad 220 tys. zł umożliwi aktywne wsparcie 20 dorosłych osób niepełnosprawnych i ich codzienną opiekę. Systematyczna rehabilitacja, terapia zajęciowa, psychoterapia, rozwijanie zainteresowań to przykładowe działania, z których korzystają podopieczni „Naszego Domu”. W czasie pobytu w Ośrodku będą prowadzone m.in.: rehabilitacja, arteterapia, socjoterapia, w tym trening umiejętności społecznych, ergoterapia, a także zajęcia z psychologiem, logopedą, czy konsultacje z pracownikiem socjalnym.

 

ośrodek