Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Ogłoszenie

Środa, 14 marzec 2012

W związku z realizacją projektu systemowego „Integracja i rozwój – wzmocnienie potencjału człowieka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 „Człowiek największa inwestycja”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie poszukuje firm lub specjalistów do przeprowadzenia zajęć w formie warsztatów edukacyjnych. Grupą docelową projektu jest 12 osób niepełnosprawnych, w wieku 15-64 lat, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych, kobiet i mężczyzn.

Ogólny zakres zajęć obejmować ma m.in:

animację społeczno-kulturową i rozwój osobisty, wzmacnianie kompetencji społeczno-kulturowych, pokonywanie barier uniemożliwiających rozwój osobisty, integracja grupy.

Rodzaj zajęć: zajęcia grupowe

Wymiar zajęć: 13,5 godzin zegarowych (3 dni po 4,5 godzin zajęć).

Zajęcia odbywać się będą w miesiącu kwietniu 2012 r., w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, ul. Inwalidów Wojennych 24 w godzinach dopołudniowych.

Oferty w zamkniętej kopercie zawierające: koszty osobowe, posiadane kwalifikacje i dotychczasowe doświadczenie oraz opis zajęć, zakres tematyczny, liczbę godzin i sposób ich realizacji, należy składać do 6 kwietnia 2012 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, ul. Inwalidów Wojennych 24, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-15.00.

Oferty niekompletne nie będą podlegały rozpatrzeniu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji wynagrodzenia, w przypadku ofert zawierających interesujące i innowacyjne propozycje.Kierownik PCPR w Wołowie

Małgorzata Tkaczyk

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 6
odwiedziny: 10775423

Informacja o finansowaniu projektu