Wydrukuj artykuł

Baw się dobrze, czuj bezpiecznie

Środa, 14 marzec 2012

„Baw się dobrze, czuj bezpiecznie” pod takim hasłem odbyło się 9 marca spotkanie warsztatowe  z młodzieżą powiatowych szkół w ramach szkolenia zorganizowanego przez Biuro Kadr i Szkolenia Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie w związku z przygotowaniami do EURO 2012.W obecności funkcjonariuszy służby więziennej, komendantów powiatowych Policji i Straży Pożarnej, gość specjalny imprezy Paweł Nastula – Mistrz Olimpijski, Mistrz Świata, Europy i Polski w Judo, prezentował młodzieży powiatowych szkół podstawowe techniki obrony w sytuacjach zagrożenia, do których może dojść nie tylko podczas mistrzostw. Celem spotkania było również zaprezentowanie wielowariantowego spojrzenia na Mistrzostwa EURO 2012, uświadomienie zagrożeń związanych z imprezami masowymi oraz nauka radzenia sobie z nimi.

W piątkowych pokazach wzięli również udział: płk Wiktor Głowiak – Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia CZSW w Warszawie, ppłk Krzysztof Jędrzejak - Zastępca Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, Dyrektorzy Okręgowi Służby Więziennej z Wrocławia, Warszawy, Gdańska i Poznania oraz instruktorzy ze Straży Granicznej i Policji oraz Starosta Wołowski Marek Gajos. Merytorycznie nad przebiegiem szkolenia czuwała Pani Julianna Kołtun.

Akcja edukacyjna „Baw się dobrze – czuj bezpiecznie” powiązana była z trzydniowym szkoleniem zorganizowanym w Wołowie. Udział w nim wzięło 120 funkcjonariuszy zakładów karnych i aresztów śledczych, którzy na co dzień prowadzą zajęcia z samoobrony i technik interwencyjnych w jednostkach penitencjarnych przeznaczonych do zadań związanych z przywracaniem naruszonego porządku