Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Między subregionami

Środa, 21 marzec 2012

Trwają prace nad aktualizacją strategii rozwoju województwa dolnośląskiego do 2020 roku. Jak już informowaliśmy całe województwo zostało podzielone na tzw. subregiony. Powiat Wołowski wchodzi w skład subregionu wrocławskiego, jednak ze względu na nasze uwarunkowania geograficzne i powiązanie z Zagłębiem Miedziowym, wnioskowaliśmy także o udział w pracach forum subregionu głogowsko-legnickiego. Wczoraj wicestarosta Grzegorz Łyczko uczestniczył w inauguracyjnym posiedzeniu forum Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego.

 

W legnickim ratuszu obradowali szefowie samorządów z terenu byłego województwa legnickiego oraz powiatu górowskiego, wołowskiego i bolesławieckiego. Zgodnie z uchwałą podjętą przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, utworzone Forum Subregionalne Legnicko-Głogowskie, obejmuje swym zasięgiem powiaty: bolesławiecki, jaworski, głogowski, górowski, legnicki, lubiński, polkowicki, wołowski, złotoryjski oraz miasto Legnicę. Jest to teren zamieszkały przez ponad 675 tys. osób. Na lidera prac Forum wybrano jednogłośnie Prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego.

Inauguracyjne spotkanie Forum Subregionu Legnicko-Głogowskiego

Współpraca w ramach Subregionu II ma na celu nie tylko weryfikację kierunków rozwoju województwa przy uwzględnieniu potrzeb i specyfiki subregionu, ale także stworzenie nowych możliwości służących zdobywaniu środków unijnych na realizację projektów w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020, których celem będzie poprawa sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie wszystkich powiatów objętych wspólnymi działaniami. Kilkudziesięciu uczestników Forum Legnicko-Głogowskiego omawiało według reguł analizy SWOT mocne i słabe strony Subregionu. Już pierwsze wspólne ustalenia prowadzą do wniosku, że jedną z głównych potrzeb, na które Forum zwróci uwagę, będzie rozwój nowoczesnego systemu komunikacji drogowej i kolejowej w Zagłębiu Miedziowym i sąsiadujących z nim powiatach.

Forum Subregionu Legnicko-Głogowskiego

Do czerwca mają zakończyć się wstępne ustalenia i analizy, następnie ruszą konsultacje społeczne, a uaktualniona Strategia zawierająca realne kierunki rozwoju powinna trafić do Sejmiku Województwa w listopadzie.

 

W trakcie spotkania Prezydent Legnicy p. Tadeusz Krzakowski zaprosił wicestarostę Grzegorza Łyczko na konferencję prasową, która odbyła się w gabinecie Prezydenta. Podczas konferencji wicestarosta uzasadniał rolę Powiatu Wołowskiego w pracach subregionu wrocławskiego i legnicko-głogowskiego (jesteśmy jedynym samorządem, który uczestniczy w pracach dwóch subregionów) oraz najważniejsze obszary działań w nowej Strategii dla Województwa Dolnośląskiego, na które Powiat Wołowski będzie kładł nacisk.  

Wicestarosta Grzegorz Łyczko na konferencji prasowej po spotkaniu Forum

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 16
odwiedziny: 10871935

Informacja o finansowaniu projektu