Wydrukuj artykuł

Wizyta delegacji z Ukrainy

Środa, 14 marzec 2012

W dniu wczorajszym, tj. 13 marca 2012 r. gościła w Starostwie Powiatowym w Wołowie ukraińska delegacja z Obwodu Kirowogradzkiego na czele z Przewodniczącym Kirowogradzkiej Rady Obwodowej Panem Mykołą Kowalczukiem.
Strona ukraińska zadeklarowała chęć skorzystania z naszego doświadczenia wynikającego z realizacji reformy administracyjnej, w tym poznania sposobu funkcjonowania i budżetowania samorządów lokalnych na Dolnym Śląsku. Podczas spotkania została przedstawiona prezentacja opisująca powiat, jego funkcjonowanie oraz struktury organizacyjne. Prezentacja była początkiem wielowątkowej dyskusji na temat działania samorządu, struktur organizacyjnych. Na zakończenie obie strony zadeklarowały chęć współpracy oraz wymianę doświadczeń związanych z funkcjonowaniem naszych samorządów. Goście mieli okazję zwiedzić wołowskie obiekty sakralne oraz Pocysterski Zespół Pałacowo-Klasztorny w Lubiążu.
Inicjatorem spotkania był Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.