Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Ogłoszenie

Piątek, 13 lipiec 2012

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje iż powiat wołowski kwalifikuje się  do uczestnictwa w „Programie wyrównywania różnic miedzy regionami II”.
W roku 2012 realizowane będą następujące obszary :
obszar A - wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych  w sprzęt rehabilitacyjny do 14.000,00 zł na każda osobę (realizator- samorząd wojewódzki)
obszar B - likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się  i komunikowania  do  150 000,00 zł na każdy projekt ( realizator- samorząd powiatowy)
obszar C- tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych -do 32.000 zł. na każde nowoutworzone stanowisko pracy.
obszar D - likwidacja barier transportowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych ( realizator- samorząd powiatowy)
-do 80 000,00 zł dla samochodów osobowych – mikrobusów,  do  przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
-do 70 000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych – mikrobusów, które w wersji         standardowej są samochodami 9-cio osobowymi,
-do 250 000,00 zł dla autobusów.
obszar E- dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczacych aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnychrealizowanych w ramach

Programów Operacyjnych finansowych ze srodków europejskich,- do 14.000zł.na kazdą osobe niepełnosprawną , przy czym projekt musi dotyczyc co najmniej 30 osób niepełnosprawnych
obszaru F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej- do 70% kosztów realizacji projektu, nie więcej niż 14.000 zł.  na każde miejsce tworzone w wyniku realizacji projektu.(realizator- samorząd powiatowy)
W przypadku obszarów A, B C i D  wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu nie może przekroczyć 60% kosztów jego realizacji, w przypadku obszare E -25%,
Kompletna dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej  www.pfron.org.pl .

Wnioski z obszaru B,C,D,E, F przyjmowane są do 20 lipca 2012 w PCPR w Wołowie ul. Inwalidów wojennych 24 tel. 71 389 53 00.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 23
odwiedziny: 10994051

Informacja o finansowaniu projektu