Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Konsultacje społeczne

Wtorek, 17 lipiec 2012

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w związku z przygotowaniem Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 oraz Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie na lata 2012-2015, przedstawia do konsultacji społecznych projekty opracowanych programów.

Uwagi i propozycje prosimy składać do dnia 20 sierpnia 2012 r.  do godz. 15.00 (decyduje data wpływu) na adres: pcpr_wolow@interia.pl


Małgorzata Tkaczyk- Kierownik PCPR w Wołowie

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 34
odwiedziny: 11144450

Informacja o finansowaniu projektu