Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Witaj szkoło!

Poniedziałek, 03 wrzesień 2012

Rozpoczął się wrzesień, słońce nie opala już tak intensywnie jak miesiąc wcześniej, szybciej zapada zmrok, zatem czas przypomnieć sobie o szkole i nowych edukacyjnych wyzwaniach. W tym roku inauguracja roku szkolnego przypadła 3 września.
Z entuzjazmem dzieci i młodzież powracają do swoich klas, znajomych i przyjaciół. W tym roku edukację w naszych szkołach ponadgimnazjalnych rozpoczęło 410 uczniów, dzięki temu otwartych zostało 15 oddziałów (o jeden więcej niż planowano). Powiatowe szkoły kuszą ciekawą ofertą edukacyjną, kadrą nauczycielską oraz licznymi sukcesami.
Od 1 września 2012 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy ramowych planów nauczania. Wprowadzone zmiany to:
•    inna niż dotychczasowa konstrukcja ramowego planu nauczania;
•    na nowo zdefiniowane godziny do dyspozycji dyrektora szkoły;
•    nieuwzględnienie wymiaru godzin na zajęcia religii/etyki i na nauczanie języka mniejszości narodowych, etnicznych lub języka regionalnego - wymiar godzin na te zajęcia będzie określony w odpowiednich rozporządzeniach;
•    określenie liczby godzin na zajęcia rewalidacyjne dla ucznia niepełnosprawnego w oddziale ogólnodostępnym i integracyjnym (2 godziny tygodniowo).

W trakcie spotkania dyrektorów szkół w Starostwie Powiatowym w Wołowie 29 sierpnia 2012 r., zgłoszona została pełna gotowość do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Zakończone zostały remonty prowadzone wewnątrz szkół. W trakcie realizowane są dwie duże powiatowe inwestycje związane z wykonaniem elewacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wołowie oraz Zespole Szkół nr 4.

 

Wszystkim nauczycielom oraz uczniom życzymy samych sukcesów w nowym roku szkolnym!

 

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 16
odwiedziny: 11742668

Informacja o finansowaniu projektu