Wydrukuj artykuł

Witaj szkoło!

Poniedziałek, 03 wrzesień 2012

Rozpoczął się wrzesień, słońce nie opala już tak intensywnie jak miesiąc wcześniej, szybciej zapada zmrok, zatem czas przypomnieć sobie o szkole i nowych edukacyjnych wyzwaniach. W tym roku inauguracja roku szkolnego przypadła 3 września.
Z entuzjazmem dzieci i młodzież powracają do swoich klas, znajomych i przyjaciół. W tym roku edukację w naszych szkołach ponadgimnazjalnych rozpoczęło 410 uczniów, dzięki temu otwartych zostało 15 oddziałów (o jeden więcej niż planowano). Powiatowe szkoły kuszą ciekawą ofertą edukacyjną, kadrą nauczycielską oraz licznymi sukcesami.
Od 1 września 2012 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy ramowych planów nauczania. Wprowadzone zmiany to:
•    inna niż dotychczasowa konstrukcja ramowego planu nauczania;
•    na nowo zdefiniowane godziny do dyspozycji dyrektora szkoły;
•    nieuwzględnienie wymiaru godzin na zajęcia religii/etyki i na nauczanie języka mniejszości narodowych, etnicznych lub języka regionalnego - wymiar godzin na te zajęcia będzie określony w odpowiednich rozporządzeniach;
•    określenie liczby godzin na zajęcia rewalidacyjne dla ucznia niepełnosprawnego w oddziale ogólnodostępnym i integracyjnym (2 godziny tygodniowo).

W trakcie spotkania dyrektorów szkół w Starostwie Powiatowym w Wołowie 29 sierpnia 2012 r., zgłoszona została pełna gotowość do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Zakończone zostały remonty prowadzone wewnątrz szkół. W trakcie realizowane są dwie duże powiatowe inwestycje związane z wykonaniem elewacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wołowie oraz Zespole Szkół nr 4.

 

Wszystkim nauczycielom oraz uczniom życzymy samych sukcesów w nowym roku szkolnym!