Wydrukuj artykuł

Bezpłatne wsparcie MSP

Piątek, 16 listopad 2012

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy wychodząc naprzeciw istniejącemu zapotrzebowaniu na rynku oraz mając na uwadze trudną sytuację w jakiej obecne znaleźli się  przedsiębiorcy, szczególne z sektora MSP, wynikającą z pogłębiającego się kryzysu przygotowała w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pakiet bezpłatnych usług proinnowacyjnych, które mają na celu podnieść konkurencyjność podmiotów funkcjonujących na rynku 3 województw: dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego.

Nowe usługi skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ to one w największym stopniu odczuwają skutki złej sytuacji na rynku, której obecnie jesteśmy świadkami. Aby móc w pełni wspomóc dany podmiot i jednocześnie nie obciążać go kosztami usługi proinnowacyjne mają charakter indywidualnego doradztwa oraz świadczone są BEZPŁATNIE w formie pomocy de minimis. Dzięki tym założeniom doradztwo jest w maksymalnym stopniu dopasowane do potrzeb firmy. 

Usługi proinnowacyjne w postaci indywidualnego doradztwa obejmują 3 obszary:

1. Stymulowanie kreatywności oraz wspieranie postaw innowacyjnych w przedsiębiorstwie –firmie oferujemy warsztaty, których celem jest rozbudzenie kreatywności kadry i wykreowanie innowacyjnych rozwiązań w odniesieniu do prowadzonej działalności;
2. Pozyskanie finansowania zewnętrznego na innowacyjne przedsięwzięcia – przedsiębiorcom oferujemy specjalistyczne doradztwo w zakresie pozyskania finansowania zewnętrznego o charakterze udziałowym (inwestora) od przygotowania oferty dla inwestora rozmów z inwestorem i zamknięcia transakcji. 
3. Wspieranie budowy sieci powiązań kooperacyjnych - inicjatyw klastrowych – grupom przedsiębiorców zainteresowanym rozpoczęciem współpracy z innymi podmiotami w formie klastra oferujemy doradztwo w procesie zawiązywania inicjatywy klastrowej poprzez szereg warsztatów tematycznych.

Powyższe usługi są świadczone w ramach projektu „Wdrożenie pakietu usług proinnowacyjnych na rzecz przedsiębiorstw Polski południowo-zachodniej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szczegółowe informacje o możliwości skorzystania z bezpłatnych usług umieszczone  są na stronie projektu: www.proinnowacje.arleg.eu.

Poniżej w pliku znajduje się ulotka informacyjna o projekcie.

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A.
59-220 Legnica, ul. M. Rataja 26
Tel. 76/ 862-27-77, 862-35-22, 852-30-15 w. 321
Fax. 76/ 862-09-68
e-mail: magda.roicka@arleg.euPliki do pobrania: