Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy

Piątek, 14 wrzesień 2012

W związku z planowanym uruchomieniem przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej rezerwy dodatkowych środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia aktywizacji zawodowej, z dniem 24.08.2012r. Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie rozpoczyna przyjmowanie wniosków na:

 

1) Staże – na bieżąco w miarę posiadanych środków:

Zgodnie z informacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej środki będą przeznaczone na finansowanie programów wsparcia dla bezrobotnych do 30 roku życia i powyżej 50 roku życia oraz na programy dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy spełniających warunki art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).
Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie nie współpracował, ani nie współpracuje z instytucjami związanymi z ubezpieczeniami, które oferują przystąpienie do Otwartych Funduszy Emerytalnych. Osoby, które kontaktują się z organizatorami stażu (pracodawcami) i osobami odbywającymi staż przedstawiający się jako pracownicy Urzędu Pracy i oferują usługi w zakresie ubezpieczeń w OFE działają w sposób nieuprawniony.

 

2) Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego   bezrobotnego – termin naboru do 21.09.2012r.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej środki będą przeznaczone na finansowanie programów wsparcia dla bezrobotnych do 30 roku życia i powyżej 50 roku życia oraz na programy dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy spełniających warunki art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

 

3) Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej – termin naboru do 21.09.2012r.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej środki będą przeznaczone na finansowanie programów wsparcia dla bezrobotnych do 30 roku życia i powyżej 50 roku życia oraz na programy dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy spełniających warunki art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

 

4) Szkolenia indywidualne – na bieżąco w miarę posiadanych środków:

Zgodnie z informacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej środki będą przeznaczone na finansowanie programów wsparcia dla bezrobotnych do 30 roku życia i powyżej 50 roku życia oraz na programy dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy spełniających warunki art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).
Wnioski dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie www.pupwolow.pl.
Wypełnione kompletne wnioski można składać w sekretariacie PUP w Wołowie, pok. nr 47 oraz Filii w Brzegu Dolnym.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 23
odwiedziny: 11777224

Informacja o finansowaniu projektu