Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Marszałkowie w Powiecie

Środa, 28 listopad 2012

W ciągu ostatnich 2 tygodni w Starostwie Powiatowym w Wołowie gościli najwyżsi przedstawiciele władz regionu. Spotkanie 16 listopada z marszałkiem Radosławem Mołoniem dotyczyło lokalnych priorytetów wspierania sfery społecznej w perspektywie unijnej 2014-2020. 10 dni później odwiedził nas dr Jerzy Tutaj – członek Zarządu Województw Dolnośląskiego. Spotkanie z dr Jerzym Tutajem, to kolejny element niezbędny do uchwaleni nowej strategii. Była to część konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

Na konferencji przedstawiono główne kierunki strategii, jak i omówiono w skrócie te cele, które wpisują się w region powiatu wołowskiego. Samorząd województwa przed nowym rozdaniem unijnych funduszy musi zaktualizować swoje cele na kolejne lata. W spotkaniu wzięli udział samorządowcy, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy Powiatu Wołowskiego. Na konsultacjach przedstawiono główne założenia Strategii Województwa Dolnośląskiego. Podkreślono, że należy położyć większy nacisk na współpracę transgraniczną, w tym na sformalizowanie wymiany pracowników pomiędzy województwem dolnośląskim a landami niemieckimi oraz postawić na wymianę edukacyjną pomiędzy sąsiednimi krajami. Głównym tematem przewijającym się przez całą dyskusję była budowa i modernizacja infrastruktury drogowej i kolejowej na terenie województwa, która jest konieczna dla rozwoju takich obszarów jak powiat wołowski. Możliwość lepszego dojazdu do stolicy regionu daje szansę na znaczący spadek poziomu bezrobocia w Wołowie i okolicach.

Ponadto poruszono problem zrównoważonego rozwoju na terenie województwa i problemów ubogich gmin w zebraniu środków na udział w inwestycjach z wykorzystaniem funduszy unijnych. W tym kontekście zwrócono uwagę na rolę Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego finansowanego z budżetu województwa i wydatkowanych w ramach tego Funduszu środków. Z kolei Sołtys Lubiąża zwrócił uwagę na problem niszczenia zabytków Lubiąża i potrzebę uwzględnienia lubiąskiego klasztoru w projekcie Strategii.


Wnioski, propozycje i pomysły może składać każdy mieszkaniec powiatu wołowskiego, jeszcze do dnia 18 grudnia 2012 r. Strategia oraz formularz zgłaszania uwag do projektu strategii rozwoju województwa dolnośląskiego do roku 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest na stronie: http://www.umwd.dolnyslask.pl/srwd2012/

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 23
odwiedziny: 11337951

Informacja o finansowaniu projektu