Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Nadążyć za światem...

Poniedziałek, 03 wrzesień 2012

Powiat Wołowski otrzymał rekomendację do dofinansowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
„Nadążyć za światem” to tytuł rozwojowego projektu, którym swym oddziaływaniem będzie obejmował 60 uczniów ze  Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym. Planowane w ramach projektu działania mają na celu zmniejszenie zagrożenia przedwczesnego wypadnięcia z systemu oświaty, podniesienia poziomu wiedzy, motywacji do nauki oraz rozwoju kompetencji wśród wychowanków ZPR w Brzegu Dolnym. Na realizacje przedmiotowego projektu Powiat Wołowski otrzyma dotacje ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 149 393,50 zł.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 56
odwiedziny: 11777394

Informacja o finansowaniu projektu