Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie - dogoterapia

Czwartek, 13 wrzesień 2012

dotyczące prowadzenia zajęć specjalistycznych w zakresie dogoterapii w roku szkolnym 2012/2013 w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 4 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Wołowie

 

 

Powiat Wołowski informuje, iż w ramach realizowanego projektu pn.: „Indywidualizacja nauczania szansą na lepszy rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 28 sierpnia 2012 r., na w/w zadanie  złożono następującą ofertę:

 

Lp.

Nazwa oferenta, adres, NIP

Podsumowanie

1.

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Wołowie,              ul. Inwalidów Wojennych 10, 56 -100 Wołów, Nr KRS 0000216541

Oferta ważna

 

 

Jedynym kryterium oceny była najkorzystniejsza, tj. najniższa cena (wartość brutto) za 1 godzinę zajęć. W/w oferent zaproponował przeprowadzić zajęcia za 100 zł brutto za 1godzinę zajęć.

 

Ze względu na fakt, iż była tylko jedna oferta uznano ją za najkorzystniejszą (cena ofertowa: 100 zł brutto (stawka za 1 godzinę). Wartość całego zadania: 6 000,00 zł)..

 

Przedstawiona wyżej oferta jest jednocześnie jedyną złożoną ofertą, zgodnymi z treścią zapytania ofertowego, nie podlegającymi odrzuceniu.

 

 

 

Starosta

/-/ Marek Gajos

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 34
odwiedziny: 11462083

Informacja o finansowaniu projektu