Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Ogłoszenie o wyborze oferty

Poniedziałek, 03 wrzesień 2012

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie

pn.: ”Dostawa sprzętu komputerowego”

 

Powiat Wołowski informuje, iż w ramach realizowanego projektu pn.: „Indywidualizacja nauczania szansą na lepszy rozwój” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego      z dnia 20 sierpnia 2012 r., na w/w zadanie otrzymał następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa oferenta, adres, NIP

uwagi

1.

PUH MERITUM Adam Kruk, ul. Struga 29, 20-709 Lublin, NIP712-031-60-34

Proponowane parametry nie spełniają min. wymagań

2.

ATUT KOMPUTER Laskowski Maciej ul. A. Krajowej 10a/2, 50-541 Wrocław, NIP 899-107-70-01

Bez uwag

3.

NOTEBOOKI Dariusz Kuźniewski, ul. Półwiejska 17, 61-885 Poznań, NIP 777-23-31-338

Bez uwag

4.

JANTAR Sp. z o.o. Oddział Wrocław ul. Skwierzyńska 26d, 53-519 Wrocław, NIP 937-21-88-329

Proponowane parametry nie spełniają min. wymagań

 

 

Jedynym kryterium oceny była najkorzystniejsza, tj. najniższa cena (wartość brutto). Porównanie otrzymanych ofert przedstawia się następująco (ceny brutto w zł):

 

Oferent

Cz. A

PUH MERITUM Adam Kruk, ul. Struga 29, 20-709 Lublin

-

ATUT KOMPUTER Laskowski Maciej ul. A. Krajowej 10a/2, 50-541 Wrocław

2 583,00 zł

NOTEBOOKI Dariusz Kuźniewski, ul. Półwiejska 17, 61-885 Poznań

2 160,00 zł

JANTAR Sp. z o.o. Oddział Wrocław ul. Skwierzyńska 26d, 53-519 Wrocław

-

 

Za najkorzystniejsze uznano ofertę:

NOTEBOOKI Dariusz Kuźniewski,

ul. Półwiejska 17

61-885 Poznań

 

Przedstawione wyżej oferty są jednocześnie jedynymi złożonymi ofertami, zgodnymi z treścią zapytania ofertowego, nie podlegającymi odrzuceniu.

 

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 22
odwiedziny: 11742926

Informacja o finansowaniu projektu