Wydrukuj artykuł

Remonty dróg powiatowych

Wtorek, 18 wrzesień 2012

W dniu 06.09.2012r. Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie rozpoczął drugi etap prac związanych z naprawą cząstkową nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich. Prace na drogach potrwają do końca pierwszego tygodnia października br.

Łączna ilość materiału wbudowanego w 2012 roku:
- drogi wojewódzkie:         * "masa na gorąco" - 680 Mg / 418.200,00 PLN
* emulsja i grys - 685 Mg / 254.610,00 PLN
- drogi powiatowe:         * "masa na gorąco" - 320 Mg / 181.056,00 PLN
* emulsja i grys - 840 Mg / 278.964,00 PLN