Wydrukuj artykuł

Seniorzy spotkali się ze Starostą

Środa, 31 październik 2012

Sala sesyjna Starostwa Powiatowego gościła 30 października 2012 r. przedstawicieli związków zrzeszających seniorów Powiatu Wołowskiego. Spotkanie dedykowane osobom starszym odbyło się z inicjatywy Starosty Wołowskiego i nawiązywało do Europejskiego Roku Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej oraz zbliżającego się Dnia Seniora.
W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie oraz Koordynator ds. osób starszych z ramienia starostwa. 
Celem przewodnim była bezpośrednia dyskusja na temat powiatowych działań nakierowanych na wsparcie aktywności społecznej i fizycznej osób starszych. Seniorzy chętnie zgłaszali swoje potrzeby, dzięki którym powiat będzie realizował szereg pożytecznych inicjatyw.
Gospodarz spotkania gorąco podziękował wszystkim gościom za przybycie i zaangażowanie w dyskusję.