Wydrukuj artykuł

Spotkanie z legendą Solidarności

Poniedziałek, 24 wrzesień 2012

W Wołowskim Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika 21 września 2012 r. odbyło się spotkanie z legendą Solidarności, współinicjatorem strajku w Stoczni Gdańskiej, bliskim współpracownikiem Prezydenta Lecha Wałęsy, posłem na Sejm RP Panem Jerzym Borowczakiem.
Spotkanie poprowadziła młodzież licealna pod bacznym okiem dyrekcji oraz grona pedagogicznego. Zaproszeni goście uczestniczyli w niezwykłej prezentacji multimedialnej „ Od Solidarności do Wolności” z fragmentami filmów „Robotnicy 80” i „Człowiek z żelaza”, którą ubarwiła dyskusja z gościem Panem Jerzym Borowczakiem. Licealiści poprowadzili wielowątkową dyskusję z zaproszonym gościem nt. Realizacji idei Państwa przez dawnych i dzisiejszych działaczy Solidarności.
Całości towarzyszyła oprawa muzyczna w wykonaniu uczniów klasy 2b wołowskiego liceum.