Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Szczepienia przeciw wściekliźnie

Piątek, 21 wrzesień 2012

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie informuje, iż posiadacz psa jest zobowiązany do corocznych szczepień wszystkich zwierząt tego gatunku przeciwko wściekliźnie. Zgodnie z art. 85 ust. 1 a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2004 Nr 69 poz. 625 z późn. Zm.).

Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie – podlega karze grzywny.

W związku z powyższym, w przypadku stwierdzenia, iż posiadacz psa/psów, który nie poddał zwierzęcia/ zwierząt corocznemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie zostanie ukarany mandatem karnym w wysokości do 500 zł.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 46
odwiedziny: 11730438

Informacja o finansowaniu projektu