Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Zawiadomienie Starosty

Czwartek, 15 listopad 2012


Zawiadomienie
o zakończeniu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 10 § 1  Kodeksu postępowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  ( tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze  zmianami ), zawiadamiam o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego dnia  27.03.2012 r.  przez Gminę Wołów, Rynek-Ratusz, 56-100 Wołów  o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Garwół, obręb Garwół: na dz. nr 32, 31, 33/2, 35, 29/4, 30, 162/9, 163, 448/299, 160/2, 159, 146/1, 392/1, 45, 46/3, 46/1, 38/1, 459, 451/297, 44/3, 145/2, 145/4, 147/1, 143/1, 49,  143/2, 142/3, 140, 139, 298, 47/3, 51, 58/1, 58/4, 61, 56, 138/4, 138/1, 135/1, 134/1, 133/3, 131/5, 130/1, 128/1, 127/1, 129, 124, 125, 123, 122, 117, 114/1, 137, 309/1, 308, 310, 311, 312/1, 313/1, 313/2, 313/6, 313/7, 313/5, 307/1, 307/5, 307/6, 464, AM-1, 321/3, 321/5, 320/3, 320/8, 462, 318/5, 317/3, 317/2, 316, 315, 380/4, 314/1, AM-2, obręb Uskorz Wielki: dz. nr 473, 177, 266/1, po odwieszeniu postępowania administracyjnego.


W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. 98, poz. 1071 ze zm. ) Starosta Wołowski uprzejmie informuje, że stronom przed wydaniem decyzji przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia w Starostwie Powiatowym w Wołowie w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa, pl. Piastowski 2, pokój nr 31.
Jednocześnie informuję, że w związku z nieuzupełnieniem przez Inwestora postanowienia nr  221/12 z dnia 24 maja 2012 r. o uzupełnieniu i dostosowaniu projektu budowlanego do wymogów obowiązujących przepisów zostanie wydana decyzja o odmowie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Garwół.Kierownik Wydziału Urbanistyki,
Architektury i Budownictwa
Krzysztof Wróbel

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 11
odwiedziny: 11338013

Informacja o finansowaniu projektu