Wydrukuj artykuł

Zapytanie ofertowe

Wtorek, 12 marzec 2013

Przedmiotem zamówienia są pomoce dydaktyczne do nauki języków obcych realizowanych w projekcie „Nadążyć za światem”. Pomoce zakupione zostaną dla Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w ramach doposażenia bazy dydaktycznej.

 

Szczegóły zapytania