Wydrukuj artykuł

Człowiek najlepsza inwestycja

Poniedziałek, 11 marzec 2013

W dniach 20-22.02.2013 r. dla grupy 12 uczniów z Technikum im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzegu Dolnym, kształcących się w branży informatycznej w zawodzie: technik informatyk, zorganizowane zostały warsztaty w nowoczesnych ośrodkach dydaktycznych firmy COMBIDATA Poland Grupa ASSECO w Katowicach.

Wyróżnieni uczniowie z klasy drugiej, trzeciej, czwartek wraz z uczniami z techników z Milicza, Środy Śląskiej i Strzelina brali udział w 20-godzinnych laboratoryjnych zajęciach dydaktycznych pt. „Projektowanie, wykonywanie i testowanie  sieci lokalnych i rozległych CISCO”, kończących się uzyskaniem indywidualnych certyfikatów. Zajęcia te odbywały się w ramach projektu MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU II „Człowiek – najlepsza inwestycja”.  Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3-dniowy pobyt w Katowicach okazał się niezwykle twórczo spędzonym czasem, a uzyskane umiejętności z pewnością pomogą uczniom po ukończeniu edukacji w szkole średniej stać się atrakcyjniejszymi na rynku pracy.