Wydrukuj artykuł

Wyniki konsultacji

Piątek, 29 listopad 2013

Poniżej zamieszczamy wyniki konsultacji „Programu współpracy powiatu wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014r.”
wyniki-konsultacji