Wydrukuj artykuł

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

Środa, 19 listopad 2014

Zarząd Powiatu Wołowskiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – prowadzenie w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. dziennego ośrodka wsparcia dla 20 dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Powiatu Wołowskiego.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 3 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust 3 tej ustawy, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej – zwanych dalej „podmiotami uprawnionymi”.

 

Szczegóły znajdują się w załączniku:

konkurs ofert