Wydrukuj artykuł

Odebrano drogi poscaleniowe

Czwartek, 06 listopad 2014

W Krzydlinie Małej dokonano uroczystego odbioru dróg poscaleniowych, wybudowanych w ramach „Poprawiania i rozwijania infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalania gruntów”. Działanie to objęte jest Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

24 października przy tablicy upamiętniającej ogromny wysiłek, jaki włożono w proces scalania gruntów, zebrali się przedstawiciele instytucji i samorządów, które brały udział w przedsięwzięciu, a także sołtysi. To właśnie dzięki sołtysom, radom sołeckim oraz mieszkańcom wsi Krzydlina Mała i Krzydlina Wielka, dzięki ich woli współpracy oraz cierpliwości i wyrozumiałości, to wielkie przedsięwzięcie mogło zostać przeprowadzone. Podkreślił to w czasie krótkiego przemówienia starosta wołowski Marek Gajos. Tablicę pamiątkową poświęcił ks. Mirosław Niewęgłowski.

Całkowity obszar objęty scaleniem to ponad 2,1 tys. ha – 140 gospodarstw. Powstało 9 km nowych dróg w nawierzchni bitumicznej, a wszystko to kosztowało blisko 12 mln zł, w całości pozyskanych ze źródeł zewnętrznych (środki z Unii Europejskiej i samorządu Województwa).

Warto wskazać, że pozytywne zakończenie zadania było możliwe także dzięki takim osobom, jak: Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Włodzimierz Chlebosz – członek Zarządu Województwa, Robert Pajkert – Geodeta Województwa, Paweł Czyszczoń – dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego, Stanisław Talerzowski – dyrektor Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych, wraz z zespołem, Małgorzata Gorgoń – Geodeta Powiatowy, wraz z zespołem, oraz Paweł Czarny – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych i koordynator budowy dróg z ramienia Powiatu Wołowskiego.