Wydrukuj artykuł

Ogólnopolska Prezentacja Projektów pt. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

Poniedziałek, 03 listopad 2014

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2014/2015 – rozpoczął się ostatni rok realizacji pilotażu nowego systemu doskonalenia nauczycieli. W dniach 23-24 października 2014 roku w Warszawie Ośrodek Rozwoju Edukacji zorganizował Ogólnopolską Prezentację Projektów na rzecz nowego systemu doskonalenia nauczycieli, która stała się doskonałą okazją do zaprezentowania bagażu doświadczeń i bogactwa wiedzy zdobytej po półtora roku pracy w 160 powiatach i 6 000 szkół i przedszkoli z całej Polski.

Powiat Wołowski na ogólnopolskiej konferencji reprezentowali: Krystyna Adaśko – Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz koordynator merytoryczny projektu Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego, Mariusz Mielcarek – kierownik projektu, Danuta Haller – koordynator sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli humanistów, Magdalena Drzazga – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Starym Wołowie oraz Kinga Jelec – specjalista ds. promocji i monitoringu projektu.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Wiceminister Edukacji Narodowej Pani Ewy Dudek oraz reprezentantek Ośrodka Rozwoju Edukacji – organizatora konferencji - Pani Marianny Hajdukiewicz oraz Pani Katarzyny Martynowskiej. W dalszej części spotkania Pan Piotr Stronkowski w imieniu firmy Coffey International oraz Ośrodka Ewaluacji zaprezentował raport z ewaluacji modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli. Następnym etapem uroczystości był panel dyskusyjny pn. Wspomaganie pracy szkół w świetle doświadczeń z pilotażu nowego systemu doskonalenia nauczycieli a jego moderatorem był Pan Aleksander Pawlicki. Wśród zaproszonych do dyskusji gości znalazły się następujące osoby: Pani Agnieszka Szczurek z Ośrodka Ewaluacji, Pani Danuta Elsner, Pani Alicja Kapcia oraz Pan Andrzej Pery - przedstawiciele instytucji oświatowych. W dyskusji nad wykorzystaniem rezultatów projektów w procesie wspomagania pracy szkół i placówek oświatowych mogli także aktywnie wziąć udział wszyscy uczestnicy konferencji, zadając pytania ekspertom w istotnych, budzących wątpliwości kwestiach bądź po prostu osoby pragnące skonsultować dany problem.

Przez cały okres trwania konferencji na specjalnie do tego celu przygotowanych tablicach miała miejsce wystawa plakatów powiatowych prezentujących działania zrealizowane w ramach projektów dofinansowanych w Konkursie 3.5. Plakaty obrazowały konkretne działania wpracowane w ramach rocznych planów wspomagania bądź w ramach funkcjonowania sieci współpracy i samokształcenia. Także pracownicy powiatu wołowskiego zaangażowani w realizację projektu Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego zaprezentowali własne wypracowane dobre praktyki. Wykonane zostały dwa profesjonalne plakaty: pierwszy z nich dotyczył sieci współpracy i samokształcenia aktywnie działających w powiecie wołowskim a zatem sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli humanistów, matematyków, wychowawców oraz dyrektorów szkół i przedszkoli. Informacje, które znalazły się na prezentowanym plakacie dotyczyły celów, potrzeb  i działań sieci, rekomendacji na przyszłość i najistotniejszego elementu a mianowicie efektów, pełniących kluczową rolę w całym systemie. Drugi plakat przedstawiał konkretny efekt pracy sieci humanistów w powiecie wołowskim a mianowicie zakrojoną na szeroką skalę akcję bookcrossingową: Uwalniamy książkę w powiecie wołowskim –która szerokim echem odbiła się w całym regionie.

Zakończeniem pierwszego dnia trwania konferencji była sesja Word Caffe – spotkanie w grupach problemowych. Ta niezwykle ciekawa i inspirująca metoda pracy pozwoliła na wymianę dobrych praktyk, dzielenie się doświadczeniem, wiedzą i kreatywnymi pomysłami w zakresie wybranych zagadnień problemowych, poznanie wielu punktów widzenia i stworzenie pełniejszego obrazu danego tematu. Uczestnicy konferencji przemierzali odpowiednio zaaranżowaną do tego celu salę w poszukiwaniu tematu najbardziej inspirującego dla nich samych i zajmowali miejsce przy konkretnym stoliku. Tworzyły się w ten sposób grupy, które pracowały nad wspólnym zagadnieniem. Tematy i pytania do dyskusji dotyczyły takich ważnych kwestii jak np. „Współpraca Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli, Bibliotek Pedagogicznych i Poradni Psychologiczno –Pedagogicznych”, „Zadania SORE”, „Jak zrobić dobrą ewaluację wspomagania”, „Sieci – co zrobić, aby dobrze działały”, „Diagnoza – jak ją robić. Szansa czy zagrożenie”. Gospodarzami stołu byli m.in. przedstawiciele powiatu wołowskiego Pani Krystyna Adaśko oraz Pan Mariusz Mielcarek. Moderatorzy - eksperci, będący jednocześnie przewodniczącymi danej sesji zapisywali wszystkie wypracowane i zaprezentowane myśli, tworząc w ten sposób bazę dobrych i ciekawych rozwiązań czy pomysłów.

Drugi dzień ogólnopolskiej konferencji rozpoczął się od dobrych praktyk uskutecznianych przez poszczególnie powiaty, które odpowiadając na zaproszenie ORE jednocześnie aktywnie włączyły się do prezentacji swoich działań, efektów swojej pracy. Sesje panelowe dotyczyły następujących tematów: Sieci Współpracy i Samokształcenia, Procesowe Wspomaganie Szkół i Powiatowe Programy Wspomagania. Doświadczenie pracy sieci współpracy i samokształcenia realizowanych w ramach projektu Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego zaprezentowała Pani Krystyna Adaśko. Natomiast Kierownik projektu Pan Mariusz Mielcarek podjął się prezentacji Powiatowego Programu Wspomagania.

W dalszej części spotkania podsumowano wypracowane poprzedniego dnia efekty, celem pokazania uczestnikom wielu wspólnych odkryć i pomysłów, które powstały po spotkaniu się pojedynczych głosów. Zwieńczeniem konferencji było wystąpienie Pana Profesora Michała Federowicza - Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych i lidera projektu systemowego, który wysnuł wnioski z dwudniowej obserwacji prezentowanych działań i analiz związanych z kompleksowym wspomaganiem szkół i przedszkoli.

Uczestnicy za największą wartość spotkania uznali możliwość praktycznej wymiany doświadczeń i czerpania przykładów z dobrych praktyk oraz implementowania ich do swojej pracy.

 

 

Kinga Jelec

Specjalista ds. promocji
i monitoringu