Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Wyróżnienie dla powiatu wołowskiego

Czwartek, 06 listopad 2014

Wyróżnienie dla powiatu wołowskiego realizującego projekt „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego”

 

Powiat Wołowski jako jeden z pierwszych powiatów w Polsce rozpoczął z dniem 1 stycznia 2013 r. realizację projektu „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Działania, które podejmowane były w ramach projektu, realizowanego pod względem merytorycznym przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie, zakrojone były na szeroką skalę. Instytucja Pośrednicząca II Stopnia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie docenił jakość realizowanego projektu w powiecie wołowskim oraz wyróżnił ogólnopolskie zaangażowanie zespołu projektowego w zakresie wdrażania nowego modelu doskonalenia nauczycieli w Polsce i zgłosił projekt „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego” do VIII edycji konkursu pt. „DOBRE PRAKTYKI EFS 2014”.

Konkurs organizowany jest przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, odpowiedzialnego za wdrażanie środków europejskich w Polsce w latach 2007-2014. Samo zgłoszenie projektu jest dla całego zespołu ogromnym wyróżnieniem, zważywszy na fakt, że projekt powiatu wołowskiego, jako jedyny, został zgłoszony do konkursu przez ORE/IP2.

Ideą konkursu „Dobre Praktyki EFS” jest wskazanie przykładów modelowych projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, które wyróżniają się na tle innych pod względem takich istotnych elementów jak: efekty realizacji, trwałość wyników i stopień korzyści wynikających ze wsparcia grupy docelowej. Elementami, na które zwrócono uwagę podczas zgłoszenia projektu powiatu wołowskiego do konkursu były: cele projektu, sposób zdiagnozowania potrzeb grupy docelowej, charakterystyka tej grupy, opis podejmowanych działań w projekcie, dobór narzędzi wsparcia, podjęte działania informacyjno-promocyjnych oraz efekty realizacji projektu i ich trwałość.

Nagrodą w konkursie „Dobre praktyki EFS 2014” jest otrzymanie tytułu „Najlepsza inwestycja w człowieka”, statuetka, dyplom oraz udział dwóch reprezentantów każdego laureata konkursu w wyjeździe studyjnym do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, realizującego wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nagrodzone i wyróżnione projekty zostaną dodatkowo zaprezentowane w publikacji książkowej wydanej przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, a także będą przedstawione na stronie internetowej www.efs.gov.pl i www.roefs.pl.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca grudnia 2014 r.

 

 

Kinga Jelec

Specjalista ds. promocji
i monitoringu

 


zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 19
odwiedziny: 10784014

Informacja o finansowaniu projektu