Wydrukuj artykuł

Kolejny etap przebudowy drogi powiatowej nr 1286D Lubiąż – Gliniany – Domaszków

Piątek, 07 listopad 2014

Kolejny etap przebudowy drogi powiatowej nr 1286D Lubiąż – Gliniany – Domaszków

Wniosek złożony przez Powiat wołowski 30 września br., znalazł się na wstępnej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wniosek dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1286D na odcinku Lubiąż – Gliniany – Domaszków. Pomimo braku pozyskania Partnera zadania – Gminy Wołów, wniosek wstępnie uzyskał 50 % dofinansowanie z budżetu Państwa w kwocie blisko 2 mln zł. Pozostała kwota jest wkładem własnym Powiatu wołowskiego. Długość przewidzianego do przebudowy odcinka wynosi blisko 5 km z terminem realizacji w 2015 roku.

Drugi z wniosków złożonych przez Powiat wołowski dotyczący przebudowy drogi powiatowej nr 1298D w Brzegu Dolnym został wpisany na listę rezerwową wniosków o dofinansowanie. Koszt przebudowy 1,7 km odcinka wynosi 2,4 mln. Podobnie jak w poprzednich latach, Partnerem w realizacji zadania jest Gmina Brzeg Dolny, która zadeklarowała pomoc finansową w kwocie 600 tyś. zł.