Wydrukuj artykuł

Ćwiczenia systemu ostrzegania i alarmowania

Czwartek, 30 lipiec 2015

Starostwo Powiatowe informuje, iż w sobotę 1 sierpnia 2015r. na terenie powiatu wołowskiego zostanie przeprowadzony trening  systemu ostrzegania i alarmowania ludności przy wykorzystaniu akustycznego systemu alarmowego (syren).

 

W ramach treningu zostanie wyemitowany 3-minutowy dźwięk syren:

„Ogłoszenie alarmu” godz. 17:00 – 17:03

„Odwołanie alarmu" godz. 17:08 – 17:11

W treningu zostaną sprawdzone wszystkie syreny jednocześnie.