Wydrukuj artykuł

Jubileusz 10-lecia PCE i PPP

Poniedziałek, 06 lipiec 2015

Dnia 18 czerwca 2015r. odbyło się święto powiatowej edukacji – Jubileusz 10-lecia Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie. Uroczystości Jubileuszowe podzielone zostały na dwie części. Pierwsza z nich - uroczyste obchody Jubileuszu, odbyła się w Wołowskim Ośrodku Kultury. Natomiast druga w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie – uroczyste spotkanie Rady Powiatu Wołowskiego i przedstawicieli Rady Powiatu Harburg.

Przybyłych gości powitała Pani Krystyna Adaśko, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie, tym samym inaugurując uroczystości jubileuszowe. Po uroczystym wprowadzeniu, Pani dyrektor zaprezentowała i omówiła historię, rozwój i osiągniecia placówki. Wyemitowane zostały filmy prezentujący dorobek placówki wypracowany w ostatniej dekadzie. Jednym z elementów programu tej podniosłej uroczystości było wręczenie nagród i wyróżnień jubileuszowych pracownikom centrum. Uroczystość jubileuszową uświetnił koncert Chopinowski  w wykonaniu Gracjana Szymczaka – międzynarodowej sławy pianisty.

Druga część uroczystości jubileuszowych odbyła się w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie. Oprócz Jubileuszu 10-lecia PCEIPPP obchodzono tutaj także drugi jubileusz – Jubileusz 5-letniej oficjalnej współpracy pomiędzy Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie i Poradniami Wychowawczymi w Buchholz i w Winsen. Poradnie merytorycznie współpracują ze sobą natomiast już od 7 lat. Głównym celem uroczystości w Sali Sesyjnej było podsumowanie współpracy, a także proklamacja umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Wołowskim reprezentowanym przez Macieja Nejmana – Starostę Wołowskiego i Powiatem Harburg reprezentowanym przez Kai Uffelmanna – Wicestarostę Powiatu Harburg; pomiędzy Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie reprezentowanym przez Krystyną Adaśko – Dyrektor PCEiPPP w Wołowie i Poradniami Wychowawczymi w Powiecie Harburg z siedzibą w Buchholz i w Winsem reprezentowanymi przez Gabriele Pape – Kierownika Poradni Wychowawczych w Powiecie Harburg. Po podpisaniu umowy wspólnie określono cele i plany na najbliższe lata.