Wydrukuj artykuł

„Konkurs Lady D. im. Krystyny Bochenek”

Piątek, 17 lipiec 2015

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miliczu    we współpracy z Oddziałem Dolnośląskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnyc i Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom „TĘCZA” w Oławie ogłasza konkurs „Lady D. im. Krystyny Bochenek”.


Ambasadorem wojewódzkiego etapu „Konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek” jest Pani Ewa Wolak Poseł na Sejm RP, natomiast honorowy patronat nad konkursem  w województwie dolnośląskim sprawuje Pan Jarosław Duda Senator Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pan Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Konkurs organizowany jest od roku 2002 r. przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Parlamentarną Grupę Kobiet. Skrót „Lady D.” pochodzi od angielskiego wyrażenia Lady Disabled – Dama Niepełnosprawna. Wyróżnienie Lady D. – kojarzone jest również ze zmarłą tragicznie księżną Walii Dianą, znaną z działalności charytatywnej, także na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Celem konkursu jest uhonorowanie niepełnosprawnych kobiet wnoszących istotny wkład  w różne dziedziny życia społecznego oraz promowanie ich postaw.

Konkurs obejmuje następujące kategorie:
1) „Dobry Start” – kategoria dla dziewcząt i kobiet w wieku od lat 15 do 26 działających w różnych obszarach życia społecznego;
2) „Kultura i Sztuka” – kategoria dla kobiet działających w obszarze kultury i sztuki;
3) „Sport” – kategoria dla kobiet działających w obszarze sportu;
4) „Życie Społeczne” – kategoria dla kobiet działających w organizacjach i instytucjach na rzecz osób niepełnosprawnych lub innych osób, albo przedsięwzięć społecznie użytecznych;
5) „Życie Zawodowe” – kategoria dla kobiet pracujących zawodowo na rzecz osób niepełnosprawnych lub innych osób, albo przedsięwzięć społecznie użytecznych.

Zgłoszenia należy przesyłać pod adres: Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych 56-300 Milcz, ul. Kopernika 20. Regulamin Konkursu wraz z formularzem zgłoszenia kandydatki dostępny jest na stronie internetowejwww.mspdion.org.pl/LadyD/175