Wydrukuj artykuł

Ogłoszenie PCPR

Wtorek, 07 lipiec 2015

Wyniki  konkursu ofert na wsparcie przez Powiat Wołowski realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2015 r. ogłoszonego 13 maja 2015r.

 


Lp.

Oferent

Nazwa zadania

Rodzaj zadania

Kwota dotacji

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

w Wołowie

 

 

 

 

 

„Odkrywamy swoje możliwości 2”

Prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć:

a. mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,

b. rozwijających umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy,                          z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, usprawniających i wspierających funkcjonowanie osób                 z autyzmem  i z niepełnosprawnością intelektualną

c. usprawniających i wspierających funkcjonowanie osób               z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną                            w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach;

 

 

 

10 000,00 zł.

 

 

 

 

 

 

2.

Fundacja „Złote Psy”

 

 

 

 

 

 

„Jesteśmy sobie potrzebni”

 

 

Prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć:

a. mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych   do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,

b. rozwijających umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy,                  z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, usprawniających i wspierających funkcjonowanie osób             z autyzmem    i z niepełnosprawnością intelektualną

c. usprawniających i wspierających funkcjonowanie osób                 z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach;

 

 

 

 

10 000,00 zł.