Wydrukuj artykuł

Pracowity początek wakacji

Środa, 08 lipiec 2015

6 lipca br. we wrocławskim starostwie odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego. Dolnośląscy starostwie już po raz szósty w tym roku spotkali się, aby omówić kluczowe zagadnienia i aktualne problemy, z jakimi zmagają się powiaty w naszym regionie.


Na zaproszenie Romana Potockiego, Starosty Wrocławskiego pełniącego funkcję Przewodniczącego Konwentu, w spotkaniu udział wzięły władze wojewódzkie – Joanna Bronowicka, Wicewojewoda Dolnośląski oraz Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, którzy aktywnie uczestniczyli w debacie poświęconej omawianym tematom.

Spotkanie podzielone zostało na cztery bloki tematyczne, których problematyka w ostatnim czasie poruszyła starostów z naszego regionu. Pierwszej prezentacji w zakresie prowadzenia przez samorządy powiatowe bibliotek pedagogicznych, stanowiących filie Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej dokonali Lucyna Kurowska – Trudzik, Dyrektor Dolnośląskich Bibliotek Pedagogicznych oraz Jerzy Więcławski, Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki UMWD.

Kolejnym poruszanym tematem był stan dróg wojewódzkich i plany inwestycyjne, głos w tej sprawie zabrał Leszek Loch, Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. Starostowie rozmawiali również na temat współpracy przy realizacji zadań w zakresie geodezji
i kartografii pomiędzy województwem a samorządami powiatowymi. Propozycje przyszłych wspólnych działań przedstawili Alicja Meusz, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego i Robert Pajkert, Geodeta Województwa.

Ostatni blok tematyczny dotyczył aktualnej sytuacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej Województwa Dolnośląskiego. Raport w tej sprawie przedstawił dr n. med J. Klakocar, Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu.

Na zakończenie posiedzenia starostowie omówili bieżące sprawy Konwentu sygnalizując m.in. konieczność podjęcia stanowisk KPWD w szczególności w sprawach dotyczących zwiększenia środków z PFRON, dofinansowania Powiatowych Inspekcji Sanitarnych oraz zwiększenia wartości kontraktów na leczenie szpitalne.

AZ