Wydrukuj artykuł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1286D, odc. Lubiąż-Domaszków

Wtorek, 28 lipiec 2015

Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie w dniu 14.07.br. podpisał umowę z PBiUDiM w Piotroniowicach na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1286D, odc. Lubiąż-Domaszków". Zadanie realizowane jest przez Powiat Wołowski w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, przy  dofinansowaniu z budżetu Państwa oraz przy wsparciu finansowym Gminy Wołów.

Długość remontowanego odcinka drogi wraz z wymianą nawierzchni chodników wynosi ponad 6 km.  Wartość zadania wynosi ponad 3,3 mln zł.

Z tego pozyskane środki z budżetu państwa 1.420.402,54 zł, środki finansowe Powiatu Wołowskiego  971.188,77 zŁ., środki finansowe Gminy Wołów 971.188,77 zł

Prace zgodnie z zapisami umowy potrwają do połowy października 2015 roku.

W dniu 16.07.br. ZDP w Wołowie dokonał protokolarnego przekazania placu budowy. W 31 tygodniu Wykonawca przystąpi do wycinki krzaków i samosiejek z przydrożnych rowów, ścinki pobocza oraz frezowania nawierzchni jezdni. Na czas prowadzenia prac remontowych jezdni, będzie obowiązywał ruch wahadłowy.

 

ZDP