Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Uwaga na zmianę operatora telekomunikacyjnego!!!

Poniedziałek, 13 lipiec 2015

Zastanówmy się dokładnie nim podpiszemy umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na nowych, korzystniejszych warunkach. Coraz częściej otrzymujemy telefoniczne oferty obniżenia abonamentu, skorzystania z super okazji, otrzymania prawie za darmo aparatu telefonicznego, w wielu przypadkach oferty te wprowadzają konsumentów w błąd, ponieważ nie informują o istotnych zmianach, a przede wszystkim o przysługujących nam prawach.

Do Rzecznika Konsumentów zgłasza się coraz więcej osób poszkodowanych przez nieuczciwych operatorów telekomunikacyjnych, które zostały wprowadzone w błąd, podstępnie wyłudzono od nich dane abonenta, przedstawiciel handlowy podawał się za dotychczasowego operatora usługi, obciążani zostali kosztami rozwiązania umowy.

Istotą problemu jest to, iż nikt z poszkodowanych nie czyta umowy, którą podpisuje oraz nie jest świadomy swoich praw konsumenckich. Przypomnę, iż zawarcie umowy abonenckiej zobowiązuje każdą ze stron do przestrzegania jej warunków. Własnoręczny podpis na umowie stanowi akceptację postanowień w niej zawartych. Nieetyczne zachowanie przedstawiciela handlowego, który nakłania nas do podpisania umowy, nie zwalnia abonenta z obowiązku zapoznania się z dokumentami, pod którymi składa podpis. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub  poza lokalem przedsiębiorstwa może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (warto pamiętać, iż odstąpienie należy wysłać listem poleconym na adres przedsiębiorcy). Jeżeli nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu skutecznego terminu na odstąpienie. Abonent, który czuje się oszukany i poszkodowany przez podstępnego operatora może napisać do dostawy usług oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych umowy z uwagi na błąd co do treści czynności prawnej, powołując się na art. 84 kodeksu cywilnego lub zgłosić nieuczciwą praktykę do organów ścigania. Zgodnie z art. 286  1 kodeksu karnego oszustwo rozumiane jest jako doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, m.in. poprzez wprowadzenie w błąd.

Konsumenci mogą uzyskać porady w zakresie ochrony praw konsumenckich u Rzecznika Konsumentów w każdy wtorek oraz środę w godzinach od 12.00 do 15:00 w Starostwie Powiatowym w Wołowie, III piętro, pokój nr 41. Osoby, które z różnych powodów nie są w stanie dotrzeć na trzecie piętro, mogą poprosić w Punkcie Obsługi Klienta, mieszczącym się na parterze, o obsługę bez konieczności wchodzenia na górę.

 

(Powiatowy Rzecznik Konsumentów)

 

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 14
odwiedziny: 11174050

Informacja o finansowaniu projektu