Wydrukuj artykuł

Ogłoszenie

Poniedziałek, 30 listopad 2015

Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej do rozpatrzenia ofert zgłoszonych w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2016 r.

Pliki do pobrania: