Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Akcja przewonienia gazu ziemnego

Piątek, 06 listopad 2015

W dniach 09 - 10.11.2015 roku na terenie miejscowości: Trzebnica, Nowy Dwór, Godzięcin, Brzeg Dolny, Żmigród, Żmigródek, Radziądz, Milicz; Sławoszowice; Krośnice; Wierzchowice; Miłochowice; Stawczyk; Stawiec; Wszewilki, Miękinia, Komorniki, Żródła, Błonie, Wróblowice, Krępice, Zakłady –Tektura, Wrocław: Łany; Mokry Dwór; Radwanice; Iwiny; Zacharzyce; Groblice-Zębice; Jankowice; Wysoka; Zabrodzie; Mokronos Górny; Wilkszyn; Pisarzowice; Stanowice; Krzeptów; Lisowice; Pietrzykowice; Zacharzyce; Zębice, Leśnica, Stary Smolec, Środa Śląska, Ciechów,  Mokronos Górny, Katy Wrocławskie, Nowa Wieś Kącka, Wszemiłowice.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. przeprowadzi akcję przewonienia gazu ziemnego. Polega ona na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej, przez co zapach gazu staje się intensywniejszy. Przewonienie przeprowadza się w trosce o bezpieczeństwo odbiorców gazu, w celu wykrycia ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych. W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu należy natychmiast zamknąć kurek przy gazomierzu lub przy urządzeniu gazowym i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe pod numerem tel. 992.

 

Wyczuwalny zapach gazu może świadczyć zarówno o nieszczelności sieci lub instalacji gazowej, jak i niesprawności urządzeń gazowych (np.: zanieczyszczonych palników). Kontrolę i naprawę sieci gazowej przeprowadzają służby Polskiej spółki Gazownictwa, natomiast usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości instalacji wewnętrznych w budynku oraz urządzeń gazowych należy do obowiązków właścicieli lub administracji obiektów.

 

Zgodnie z obowiązującym prawem za stan techniczny instalacji wewnętrznych odpowiada właściciel lub administrator budynku. Nieszczelności wewnętrznych instalacji oraz urządzeń gazowych należy zlecić zarządcy budynku lub zakładowi posiadającemu uprawnienia do wykonywania robót gazowych

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 24
odwiedziny: 10882010

Informacja o finansowaniu projektu