Wydrukuj artykuł

Akcja przewonienia gazu ziemnego

Piątek, 06 listopad 2015

W dniach 09 - 10.11.2015 roku na terenie miejscowości: Trzebnica, Nowy Dwór, Godzięcin, Brzeg Dolny, Żmigród, Żmigródek, Radziądz, Milicz; Sławoszowice; Krośnice; Wierzchowice; Miłochowice; Stawczyk; Stawiec; Wszewilki, Miękinia, Komorniki, Żródła, Błonie, Wróblowice, Krępice, Zakłady –Tektura, Wrocław: Łany; Mokry Dwór; Radwanice; Iwiny; Zacharzyce; Groblice-Zębice; Jankowice; Wysoka; Zabrodzie; Mokronos Górny; Wilkszyn; Pisarzowice; Stanowice; Krzeptów; Lisowice; Pietrzykowice; Zacharzyce; Zębice, Leśnica, Stary Smolec, Środa Śląska, Ciechów,  Mokronos Górny, Katy Wrocławskie, Nowa Wieś Kącka, Wszemiłowice.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. przeprowadzi akcję przewonienia gazu ziemnego. Polega ona na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej, przez co zapach gazu staje się intensywniejszy. Przewonienie przeprowadza się w trosce o bezpieczeństwo odbiorców gazu, w celu wykrycia ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych. W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu należy natychmiast zamknąć kurek przy gazomierzu lub przy urządzeniu gazowym i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe pod numerem tel. 992.

 

Wyczuwalny zapach gazu może świadczyć zarówno o nieszczelności sieci lub instalacji gazowej, jak i niesprawności urządzeń gazowych (np.: zanieczyszczonych palników). Kontrolę i naprawę sieci gazowej przeprowadzają służby Polskiej spółki Gazownictwa, natomiast usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości instalacji wewnętrznych w budynku oraz urządzeń gazowych należy do obowiązków właścicieli lub administracji obiektów.

 

Zgodnie z obowiązującym prawem za stan techniczny instalacji wewnętrznych odpowiada właściciel lub administrator budynku. Nieszczelności wewnętrznych instalacji oraz urządzeń gazowych należy zlecić zarządcy budynku lub zakładowi posiadającemu uprawnienia do wykonywania robót gazowych