Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Konkurs ofert w zakresie prowadzenia punktu niedopłatnej pomocy prawnej rozstrzygnięty

Poniedziałek, 30 listopad 2015

Na podstawie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz.1255), art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zmianami) i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zmianami) w związku z uchwałą nr 44/132/15 Zarządu Powiatu Wołowskiego  z dnia 26 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2016 r. Zarząd Powiatu Wołowskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert w zakresie prowadzenia niedopłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2016 r.

Lp

Oferent

Nazwa zadania

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

 

Klub Jagielloński

Rynek Główny 34

31-010 Kraków

 

 

Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2016 r

59 946 zł

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 17
odwiedziny: 10882048

Informacja o finansowaniu projektu